Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

B & R Cosmetics streeft ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Wij hechten dan ook veel waarde aan eerlijkheid en transparantie, en doen daarmee ons uiterste best om een sterke en blijvende band met onze klanten op te bouwen. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en keuzes respecteren en beschermen.

Wanneer u een bezoek brengt aan onze winkel of website, of wanneer u offline dan wel online onze artikelen koopt, verzamelen en verwerken wij informatie die op u betrekking heeft, ook wel persoonsgegevens genoemd.

In deze kennisgeving zullen wij uitleggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom en wat we ermee doen. Deze verklaring is van toepassing op zowel kleine bedrijven als grote bedrijven (gezamenlijk te noemen “klanten”) die onze producten offline dan wel online kopen. Als u een zelfstandige zonder personeel dan wel klein bedrijf betreft, kan het zijn dat niet de gehele inhoud van deze privacyverklaring op u van toepassing is. Houd er ook rekening mee dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. De versie die u op onze website aantreft zal bij veranderingen ten allen tijden bijgewerkt worden.

1. Wie is de verantwoordelijke?

B & R Cosmetics V.O.F. (hierna ook te noemen: B & R Cosmetics) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze rechtspersoon wordt aangeduid als “wij”, “we” of “ons” in deze verklaring. Bij vragen of andere zaken kunt u ten allen tijden contact opnemen via de contactgegevens, zoals ook onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld.

2. Welke gegevens verzamelen wij en waarom? 

2.1. Om uw aankopen af te handelen, diensten aan te bieden en aan andere verzoeken te voldoen
Persoonsgegevens omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is u te identificeren. Hetzij direct (bijvoorbeeld uw maan), hetzij indirect (bijvoorbeeld uw klantnummer). Dit betekent dat persoonsgegevens zaken omvatten zoals e-mail, woonadres, mobiele telefoon, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag.

2.1.1. Bestellingen, winkelaankopen en accounts
Bij aankoop van een of meerdere items via onze website, verzamelen wij uw naam, de naam van uw bedrijf, volledig post- en/of afzonderlijk factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer, bestelde artikelen, afleverinformatie, factuurgegevens en andere gegevens met betrekking tot het afhandelen van uw bestelling.

Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken en afhandelen van uw bestelling. Houd er tevens rekening mee dat in sommige gevallen gevraagde informatie mogelijk verplicht is. Indien u ons geen naam, afleveradres en KVK-nummer opgeeft, kunnen wij uw bestelling niet in behandeling nemen en de bestelde artikelen niet leveren.

Tijdens het inkoopproces krijgt u de optie om een persoonlijk account aan te maken. Als u hiervoor kiest, zullen we u om aanvullende informatie vragen, zoals het instellen van een persoonlijk wachtwoord.

In onze winkel verzamelen wij uw naam, adres en andere relevante persoonsgegevens als dit nodig is om ons te houden aan lokale fiscale en juridische vereisten. Wij hebben deze informatie nodig voor de verwerking van uw bestelling. Daarnaast hebben wij deze informatie nodig om u terug te betalen of een btw-factuur aan u te verstrekken.

2.1.2. Klantenservice en andere verzoeken
We verzamelen ook gegevens om uw vragen te beantwoorden via de telefoon, per post of via e-mail. In dat geval vragen wij u alleen om de gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw verzoek te behandelen. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt over een niet ontvangen artikel, kunnen wij u vragen naar de aankoopdatum en het niet-geleverde artikel.

2.1.3. Voorwaarden en kennisgevingen
We zijn wettelijk verplicht om u te informeren over eventuele (veranderingen in) algemene voorwaarden en kennisgevingen die van toepassing zijn op de relatie die we met u hebben. Om te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen gebruiken
wij uw contactgegevens, zoals e-mailadres om contact met u op te nemen.

2.1.4. Verbetering van uw online ervaring
B & R Cosmetics gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst en zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren. Functionele cookies zorgen er onder andere voor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website. Ook zorgen deze cookies ervoor dat producten in uw winkelmandje bewaard blijven, wanneer u ondertussen verder rondkijkt.

Wij maken vooralsnog geen gebruik van analytische cookies of tracking cookies.

2.2. Om onze relatie met u te behouden door middel van marketinginitiatieven
2.2.1. Nieuwsbrieven en promotionele communicatie
Waar u toestemming geeft, zullen wij uw e-mailadres verzamelen om u onze nieuwsbrief of andere commerciële berichten toe te sturen. Houd er rekening mee dat u zich ten alle tijden kunt uitschrijven via de knop afmelden.

2.2.2. Deelname aan een loterij, wedstrijd of andere promotie
Mochten wij u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een loterij, wedstrijd of andere promotie, houdt er dan rekening mee dat deze promoties wellicht aanvullende regels met informatie over hoe we uw persoonsgegevens zullen gebruiken bevatten.

2.2.3. Verkoop of zakelijke transacties
Alleen in geval van reorganisatie, fusie, overname en/of verkoop, zullen wij uw persoonsgegevens delen met een derde partij. In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens nooit delen met derden.

3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door onze werknemers worden opgevraagd voor zover deze toegang vereist is om hen in staat te stellen hun werk voor ons uit te voeren. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens geven aan overheidsinstanties, belastingautoriteiten, justitie en wetshandhaving geven, waaraan ingevolge de toepasselijke wetgeving onderzoeksbevoegdheden toekomen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met externe dienstverleners, marketingbedrijven of anderen externe partijen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode dat u actief met ons communiceert. U wordt niet langer geacht actief met ons samen te werken als u gedurende een aaneengesloten periode van twee (2) jaar geen artikel van ons hebt gekocht en onze website niet bezocht heeft. Na deze periode van twee (2) jaar behouden we alleen specifieke persoonsgegevens die moeten worden bewaard in het licht van het doel waarvoor ze werden verkregen, indien vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen of indien nodig om onze rechten en rechtspositie te beschermen.

De persoonsgegevens die we gebruiken om nieuwsbrieven en andere promotie doeleinden te sturen, worden door ons gebruikt totdat u zich hiervoor afmeldt.

Als u een account heeft, kunt u ons altijd verzoeken om het account en de inhoud daarvan te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar het onderstaande e-mailadres te sturen.

5. Versturen wij uw gegevens buiten de EER?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

6. Uw rechten

U hebt het recht om ons ten alle tijden te vragen om:

  • u toegang te bieden tot de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken
  • persoonsgegevens te corrigeren of wissen,
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,
  • een elektronische kopie van uw persoonsgegeven te verstrekken,
  • of om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, kunt u ons een e-mail sturen naar het onderstaande e-mailadres.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere promotie doeleinden, klikt u op de afmeldlink in het betreffende bericht.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio of wanneer een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming plaatsvindt.

7. Onze contactgegevens

B & R Cosmetics
Bruggen 8 B
5243 RB Rosmalen

Voor verzoeken met betrekking tot de privacyverklaring:

E-mail: info@b-rcosmetics.nl
Telefoon: + 31 73 532 67 00

Voor het laatst bijgewerkt: 05/07/2019